Dødsbo

Vi hjelper til med dødsbo for private

Dødsbo

Har en av dine nærmeste gått bort og du trenger hjelp til å tømme boligen? Vi kan ta jobben og utfører dette i henhold til avtalt tid og pris. 

Dere går først igjennom boligen og tar ut eller setter til side det dere ønsker å ta vare på. Når vi kommer, sorterer vi ut det som kan ha annenhåndsverdi og ser om noen kan ha nytte av det. Resterende sorteres for gjenvinning og leveres til godkjent avfallsmottak til det beste for miljøet. 

Vi kommer på gratis befaring, før vi gir deg en fastpris på oppdraget. Kontakt oss på telefon 469 70 737 eller e-post: post@mlogistikk.no