Snømåking

Vi måker og strør når vinteren melder sin ankomst

Snømåking og strøing

Når vinteren melder sin ankomst og snøen laver ned, kan vi hjelpe deg med snømåking og strøing. Vi måker oppkjørsler, inngangspartier, gangveier og trapper med håndredskap.

Pris 450 kr inkludert mva. pr. time
Tilkjøring kommer i tillegg med 5 kr pr. km

Ved strøing kommer eventuelt strømiddel i tillegg.

For privatkunder tar vi betalt med VIPPS eller kort ved endt oppdrag.

 

Kontakt oss om du trenger du hjelp til snømåking eller strøing

Kontakt oss på telefon 469 70 737 eller e-post: post@mlogistikk.no